لطفا کد پیگیری خود را جهت استعلام نتیجه قرعه کشی وارد نمایید.

کد پیگیری
دفتر مقام معظم رهبری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی